Systémy zelených střech podle sklonu

Zelené střechy lze usadit na ploché i šikmé střeše. V případě šikmých střech hraje při pokládce důležitou roli především sklon střechy. Právě kvůli skonu střechy volíme taková řešení, která nám zabezpečí vegetační vrstvu proti sesuvu. Zelenou střechu lze vybudovat prakticky na jakémkoliv sklonu. Vždy je ale důležité zvolit vhodné materiály, zádržné systémy a správnou vegetaci. Pojďme si představit jednotlivé systémy dle sklonu zelené střechy:

Sklon střechy do 5°

Pro sklon střechy do 5° využíváme standardní ochranné textilie RMS 300, drenážní a vodoakumulační vrstvy FKD 20 a Aquadesk, kořenovzdornou folii, filtrační geotextilie, kontrolní šachty, extenzivní substráty, vegetaci v podobě rozchodníkových rohoží nebo řízků rozchodníků, osivo typu E, dlouhopůsobící hnojivo a praný kačírek vhodný pro použití kolem atiky a světlíků. 
Pro výpočet ceny skladby doporučujeme použít náš kalkulátor.

Sklon střechy  5° - 15°

Pro sklon střechy 5° - 15° používáme textilii RMS 500, kterou rozmisťujeme po celé ploše krom vzdálenosti min. 2 m od po spádu atiky, kde je nahrazena rohoží SSV 800. Na vrch se nasype substrát v tloušťce alespoň 8 cm (6 cm v případě vegetačních rohoží) a zasází se řízky rozchodníků pro rychlý vývoj vegetace.

Ochranná textilie Optigrün RMS 500

PES/PP/Acryl, tl. cca 4 mm, 100 m2/role, (2x50m), gramáž 500 g/m2

Art.Nr.: 14791

Technické údaje

Drenážní rohož Optigrün SSV 800

drenážní rohož pro šikmé střechy se sklonem 5° a více, hmotnost 800 g/m2

Art.Nr.: 11647

Technické údaje

Extenzivní substrát Optigrün typu E

v suchém stavu cca 820 kg/m3, ve vlhkém stavu maximálně cca 1290 kg/m3

Art.Nr.: 20656

Technické údaje

Řízky rozchodníků, mix druhů

řízky od 4-5 druhů rozchodníků, doporučené množství 50-80 g/m2, uvedená cena za odběr již od 1 kg

Art.Nr.: 10773

Technické údaje

Sklon střechy 15° - 30°

Pro sklon střechy 15° - 35° je určena textilie RMS 500, na kterou se od spodu atiky poskládají desky FKD 58. Ty se pak přímo zasypou substrátem. Jako vegetaci volíme předpěstované vegetační rohože.

Ochranná textilie Optigrün RMS 500

PES/PP/Acryl, tl. cca 4 mm, 100 m2/role, (2x50m), gramáž 500 g/m2

Art.Nr.: 14791

Technické údaje

Deska pro šikmé střechy FKD 58 SD

drenáž pro šikmé střechy se sklonem do 30° tl. 58 mm, 870 g/m2, 0.83 m2/deska

Art.Nr.: 30285

Technické údaje

Extenzivní substrát Optigrün typu E

v suchém stavu cca 820 kg/m3, ve vlhkém stavu maximálně cca 1290 kg/m3

Art.Nr.: 20656

Technické údaje

Vegetační rohož Optigrün pro šikmé střechy

složení: různé druhy rozchodníků rozměry 1x2 m, váha cca 20 kg/ m2

Art.Nr.: 14762

Technické údaje

Sklon střechy 15° - 45°

Pro sklon střechy 15° - 45° se po celé ploše rozmístí drenážní rohož SSV 800 a na ní se nainstaluje zádržný systém typ N skládající se ze sítě a připnutých prahů. Poté zasypáváme substrátem o výšce 6-10 cm a překrýváme předpěstovanou vegetační rohoží.

Drenážní rohož Optigrün SSV 800

drenážní rohož pro šikmé střechy se sklonem 5° a více, hmotnost 800 g/m2

Art.Nr.: 11647

Technické údaje

Zadržovací síť Optigrün typ N

síť, PET, role 130 m2 (2,6 x 50 m) hmotnost 500 g/m2, pevnost v tahu 55 kN/m

Art.Nr.: 14669

Technické údaje

Prahové dílce Optigrün typ N

prahy, ABS, výška 60 mm, délka 725 mm včetně 2 ks spojek do sítě

Art.Nr.: 16633

Technické údaje

Extenzivní substrát Optigrün typu E

v suchém stavu cca 820 kg/m3, ve vlhkém stavu maximálně cca 1290 kg/m3

Art.Nr.: 20656

Technické údaje

Vegetační rohož Optigrün pro šikmé střechy

složení: různé druhy rozchodníků rozměry 1x2 m, váha cca 20 kg/ m2

Art.Nr.: 14762

Technické údaje