Ocenění

Ocenění zelená střecha roku 

Každý rok pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně - Odborná sekce Zelené střechy
https://www.zelenastrecharoku.cz/cs/

2022 - 2. místo (Rodinný dům v Miroslavi)

Kategorie: Rodinná zelená střecha
Autor projektu: Ekrost s.r.o.
Zhotovitel: EKROST s.r.o.
Popis: Jedná se o extenzivní šikmou střechu na RD v Miroslavi. Střecha se skládá ze 4 ploch, každá o jiném sklonu. Hlavním smyslem pořízení zelené střechy vedle vizuálního efektu bylo zlepšit teplotní komfort uvnitř domu, zamezit přehřívání interiéru v letních měsících a tím snížit náklady na provoz domu. Je to krásný příklad kombinace zelené střechy a fotovoltaických panelů.

2021 - 3. místo (Rodinný dům Luka nad Jihlavou)

Kategorie: Rodinná zelená střecha
Autor projektu: Ing. Milan Pelikán a Ing. Arch. Karel Rosecký
Zhotovitel: EKROST s.r.o.
Popis: Na rodinném domě Luka nad Jihlavou byla zbudována kombinace nepochozího extenzivního a pochozího intenzivního ozelenění. Střechy nad hlavní budovou a zimní zahradou mají sklon 7°. Nachází se zde extenzivní souvrství s rozchodníkovou vegetací založenou výsadbou řízků. Tato část slouží zejména jako ochrana hydroizolace a zabraňuje nadměrnému ohřívání objektu v letních měsících. Ze zimní zahrady je vstup na terasu s intenzivním střešním souvrstvím, které majitel využívá zejména k pěstování různých druhů zeleniny a bylin do kuchyně.

2020 - 2. místo (Rodinný dům ve Lhotě)

Kategorie: Rodinná zelená střecha
Autor projektu: Ing. Arch. Jan Rosík
Zhotovitel: EKROST s.r.o.
Popis: Střecha rodinného domu má proměnlivý sklon 2 - 11°. Extenzivní souvrství s rozchodníkovou vegetací je založeno výsadbou řízků.

2016 - 2 . místo (farma Noe, Březina)

Kategorie: Rodinná zelená střecha
Autor projektu: Ing. Arch. Roman Mach
Investor: Freedom Capital s.r.o.
Zhotovitel: Lampart & Mec Zahradní a krajinářská tvorba
Dodavatel materiálu: EKROST s.r.o.