Zelené střechy

Dejte zelenou atraktivním, úsporným a ekologickým zeleným střechám

S nadsázkou by se dalo říci, že zelené střechy jsou staré, jak lidstvo samo. Přestože se první zatravněné střechy objevily v Babylonu, jejich domovem je severní Evropa. Zde také vznikala první konstrukční řešení, včetně využití rašelinových koberců a izolačních vrstev.

Zelené střechy se v současnosti staly oblíbeným izolačním prvkem, a to nejenom z designových důvodů, ale především díky ekonomickým a ekologickým aspektům. Zelené střechy poznáme tak, že jsou částečně nebo úplně pokryté substrátem, z něhož k nebi šplhají okrasné rostliny, keře či stromy.

Jaké jsou výhody zelených střech? Zlepšují životní prostředí, snižují množství hluku a prachu, spoří energii, prodlužují životnost střechy, pomáhají ke zvyšování biodiverzity, jsou atraktivním estetickým prvkem. Výhodou je také to, že na jejich výstavbu lze získat dotační podporu z programu Nová zelená úsporám.

Výhody zelené střechy:

Ochrana hydroizolace před UV zářením a extrémními klimatickými vlivy – hydroizolace střech je běžně vystavena výkyvům teplot a rozmarům počasí, kroupám, mrazu, dešti. Díky využití zelených střech až dvojnásobně prodloužíme životnost izolací

Odlehčení kanalizačního systému – zelené střechy dokáží efektivně hospodařit s vodou. Zatímco u standardních betonových střech odtečou všechny dešťové srážky do kanalizace a čistíren odpadních vod, zelená střecha snižuje odtok minimálně na polovinu

Lepší kvalita vzduchu a nižší hlučnost – zelené střechy díky fotosyntéze rostlin efektivně odebírají oxid uhličitý a zároveň vytvářejí čistý kyslík. Díky přirozeným izolačním vlastnostem snižují tyto střechy také hluk venkovního prostředí, a to až o 6 dB

Tepelná stálost v domě – zelené střechy dokáží snižovat výkyvy teplot, a to jak v létě, tak i v zimě. Díky zeleným střechám bude bydlení v betonových a cihlových budovách snesitelnější, neboť fungují jako přírodní klimatizace

Zlepšení mikroklimatu – kromě lepší kvality vzduchu se díky zeleným střechám zlepší i mikroklima. Díky množství vegetace dochází jednak ke zvýšení vlhkosti vzduchu, ale také ke snížení tvorby smogu a k zachytávání prachových částic

Větší životní prostor pro přírodu i člověka – návrat zeleně do měst představuje přínos pro člověka i přírodu. Díky zeleným střechám můžeme našim střechám vtisknout novou tvář a dodat jim relaxační nebo sociální charakter

Ekologická vyrovnávací plocha – instalace zelených střech zlepší biodiverzitu nejenom na samotné střeše, ale i v přilehlém okolí. Toto prostředí láká množství živočich, například členovce a hmyz, ale také ptáky či netopýry

Estetický prvek – ať už je zelená střecha součástí společného oddychového prostoru bytového domu, nebo jen izolačním doplňkem Vašich staveb, vždy bude vyvolávat zájem okolí a stane se krásným a nezapomenutelným estetickým prvkem budov

Obvyklé složení vrstev zelené střechy:

Osivo a řízky rozchodníků (Semena a výhonky rostlin, které jsou schopny samy zakořenit. Vegetace se do roka rozroste na cca. 60-80 % plochy)

Extenzívní substrát (Vegetační vrstva - speciální střešní substrát pro zelené střechy)

Filtrační textilie (Zabraňuje vyplavování jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy)

Nopová drenážní fólie (Zadržuje potřebnou vodu a přebytečnou odvádí, takže zabraňuje přemokření)

Ochranná textilie (Chrání kořenovzdornou hydroizolaci nebo kořenovzdornou fólii před poškozením)

Kořenovzdorná fólie (Zabraňuje pronikání kořenů do konstrukce (je nutná pouze tehdy, když hydroizolace nemá atest na neprorůstavost) 

Kontrolní šachta (Chrání střešní vpusť před vnikáním nečistot. Snímatelný kryt pro kont­rolní účely)

Zelené střechy zažívají v České republice doslova boom. Nebývalý rozmach budov pokrytých vegetací je zapříčiněn nejenom ekologickými, ekonomickými a estetickými výhodami, ale také faktem, že na jejich stavbu lze získat dotační podporu.

Dotační program Nová zelená úsporám umožňuje získat doplňkovou podporu na realizaci zelených střech pro rodinné a bytové domy. EKROST s.r.o. je akreditovaným dodavatelem zelených střech a splňujeme podmínky pro získání dotační podpory.

EKROST s.r.o. působí na trhu prodeje a realizace zelených střech více jak 10 let. Spolupracujeme s německou společností Optigreen, předním dodavatelem systémů pro ozeleňování střech. Díky našim dlouholetým zkušenostem a vyškolenému personálu jsme schopni realizovat zakázky v různé variabilitě systémů zelených střech. Zakázky realizujeme v dojezdové vzdálenosti dvou hodin od našeho skladu v Krátké Vsi u Havlíčkova Brodu.