Dotace

Dotační program Nová zelená úsporám Vám nabízí finanční podporu na výstavbu vegetačních zelených střech. Naše společnost EKROST s.r.o. splňuje podmínky tohoto dotačního titulu. Jsme akreditovanou firmou pro realizaci zelených střech v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Dotace na zelenou střechu v rámci programu Nová zelená úsporám je určena rodinným a bytovým domům jako doplňková podpora. Výše získané podpory se odvíjí od typu zelené střechy a plochy vegetačního souvrství. Z dotačního titulu tak lze získat 700 – 1000 Kč na m2 zelené střechy.

O tuto podporu mohou žádat stavebníci nových domů, ale také stávající vlastníci rodinných domů. Dotace na zelenou střechu musí být součástí podporovaných oblastí, a to buď zateplení rodinného domu, nebo jeho výstavba. V rámci zateplení stávajících rodinných domů je hlavním parametrem snižování energetické náročnosti.

Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám v novém programovém období startuje na podzim 2021.

Aktuální informace pro dotace na zelenou střechu najdete na odkazu níže:

novazelenausporam.cz